Beiben syntymän jälkeen olen miettinyt monesti, millainen on hyvä äiti ja olenko itse sellainen. Elämä vauvan kanssa on ollut erilaista kuin mitä odotin ja uutena äitinä epävarmuus omasta tekemisestä on ollut usein läsnä. Pohdin äitinä kokemaani epävarmuutta, ja tajusin sen olevan kytköksissä siihen, koenko olevani hyvä äiti. Listasin viisi asiaa, jotka lisäävät äidin epävarmuuden tunteita sekä vinkit miten epävarmuuden tunteita voi selättää.

Tämä artikkeli on kirjoitettu perustuen omiin ajatuksiini ja kokemuksiini äitinä. En ole mielenterveysalan ammattilainen. Jos epävarmuuden tunteet ovat usein vahvasti läsnä tai mieliala muulla tavoin jatkuvasti matala, otathan yhteyttä terveydenhuoltoon. Vaikka kynnys avun hakemiseen voi olla korkealla, hae apua ennen kuin haasteet kasvavat liian suuriksi. Esimerkiksi neuvolan kautta voi päästä psykologin vastaanotolle nopeastikin (olen itsekin käynyt juttelemassa neuvolapsykologin kanssa mieltä painaneista asioista).

1. Voisiko joku määritellä, millainen on ”hyvä äiti”?

”Hyvälle äidille” ei ole yhtä ja oikeaa määritelmää. “Hyvä” kun voi eri tilanteissa ja perheissä tarkoittaa hyvinkin erilaista äitiä. “Hyvä äiti” on myös mielipide- ja kokemusasia: voisin kuvitella, että esimerkiksi teini-ikäisen ja eläkeläisen näkemykset hyvästä äidistä saattavat hieman erota toisistaan. 

Paitsi että eri ihmisillä on erilaisia käsityksiä äitiydestä, media tuuttaa myös tietynlaisia kuvia äideistä ja äitiydestä. Vertailemme joko tietoisesti tai tiedostamatta itseämme esimerkiksi tv-sarjoissa tai elokuvissa näkyviin äiti-hahmoihin. Median tarjoamissa äitikuvissa on läsnä äiteihin kohdistetut odotukset ja ihanteet. Sosiaalisen median kommenteissa ja kuvissa esiin pääsevät myös yksittäisten ihmisten näkemykset.

Median, somen ja eri ihmisten käsitykset hyvästä äidistä voivat olla pinnallisia ja keskenään ristiriitaisia. Erilaisia vertailukohtia hyvälle äidille on myös jatkuvasti läsnä päivittäisessä elämässä, tiedosti sitä tai ei. Kenelläkään ei tunnu olevan selkeää käsitystä siitä, millainen on hyvä äiti. Niinpä ajattelen, että on ihan ok olla välillä epävarma siitä, olenko hyvä äiti.

Saat olla välillä epävarma siitä, oletko hyvä äiti.

2. Ketä pitäisi kuunnella?

Sosiaalisen median myötä erilaiset näkemykset voivat saada julkisuutta ja jalansijaa, mikä on sekä hyvä että huono juttu. On hyvä, että tietoa on saatavilla ja että myös valtavirrasta poikkeaville näkemyksille on tilaa. Huonoa on se, että lukijan pitää olla entistä enemmän hereillä sen suhteen, mitä ja ketä uskoo. Jonkun ihmisen somessa esittämä mielipide tai kokemus on helppoa väärinymmärtää faktaksi, varsinkin jos kirjoitustyyli on tarpeeksi kärkäs.

Nykyajan informaatiotulva sekä virallisen tiedon kyseenalaistaminen tuottavat epävarmuutta. Uutena äitinä omat näkemykset ja tiedot vauvan hoidosta olivat vielä aika vähäiset. Luin välillä hämmentyneenä foorumeita, joilla kyseenalaistettiin neuvolan ohjeistuksia osittain vain sen takia, että ne olivat virallisen instituution antamia ohjeita. Toisaalta olen ollut hämmentynyt myös neuvolassa, kun terveydenhoitaja ei ollut kuullutkaan asiasta, josta kysyin neuvoa.

Mitkä asiat muuttuivat, kun vauva tuli taloon? Lue tästä!

Somessa ja ehkä yleisestikin mediassa ääripäät korostuvat. Harvemmin esiin nousevat tai itsestään ääntä pitävät ihan tavalliset äidit, joiden lapset elävät ihan tavallista elämää. Ehkä kärkkäitä kommentteja, varsinkin sellaisia, joissa arvostellaan ikävään sävyyn muiden äitien valintoja, kirjoittavat myös epävarmat äidit. Näin nämä äidit pyrkivät ehkä saamaan hyväksyntää ja varmistusta omille näkemyksilleen.

Epävarmuutta äitiyteen tuo se, ettei aina ole ihan varma siitä, ketä kannattaisi kuunnella. Sinulla itselläsi on vapaus, mutta myös vastuu siitä, millaiseen tietoon luotat. Muista olla kriittinen: millainen taho tiedon on julkaissut ja mitä tarkoitusperiä ko. taholla saattaa olla? Pidä myös mielessä, että somessa ja monesti myös mediassa ääripäät sekä erityistapaukset saavat enemmän huomiota. Todellinen kuva asioista on monesti ”tylsempi”.

Muista, että ikävä kommentti somessa voi olla epävarman ihmisen tapa hakea varmistusta omalle näkemykselleen.

3. Millainen hyvä äiti on omasta mielestäsi?

Käsityksiä hyvästä äidistä on yhtä monta kuin ihmisiäkin. Some ja media tuuttaavat lisäksi kuvia äitiydestä ja äideistä. Mutta millainen omasta mielestäsi on hyvä äiti? Sulje hetkeksi silmäsi ja korvasi, ja käperry omiin mietteisiisi. Mitä itse arvostat äidissä? Millainen äiti haluat olla omalle lapsellesi?

Itsetutkiskelu kuulostaa helpolta, mutta se ei välttämättä ole sitä. Kun beibe oli noin kolmen kuukauden ikäinen, huomasin olevani stressaantunut. Olin alkanut suorittaa äitiyttä, vaikka luulin vain toimivani sen mukaan mitä itse arvostin. Käsityksessäni hyvästä äidistä olikin mukana ulkopuolelta tulevia vaatimuksia, jotka saivat minut väsymään. 

Kaikilla meillä on käsitys siitä, millainen on hyvä äiti. Mutta onko oma käsityksesi oikeasti sinun vai onko siinä mukana muiden odotuksia äitiyttä kohtaan?
Itsetutkiskelu ei välttämättä ole helppoa. ”Hyvä äiti” -käsitykseen voi helposti sekoittua ulkopuolelta tulevia odotuksia, joita erehtyy pitämään omina ajatuksinaan.

Suoritin äitiyttä jotain muuta kuin itseäni ja vauvaa varten. Huomasin tiedostamatta ajattelevani hyvän äidin olevan aina iloinen ja läsnäoleva lapselleen sekä pitävän arjen hallinnassaan. Nämä ovat toki tärkeitä asioita, mutta vielä tärkeämpää mielestäni äitinä on olla aito. Hyväksyn, että olen epätäydellinen ja epätäydellisyys saa näkyä myös lapselleni. Niinpä “aina iloisen arjen hallinnan mestari” -äidin oli aika siirtyä sivuun.

Ole siis tarkkana. Ajatuksia äitiydestä voi erehtyä pitämään ominaan, vaikka ne ovatkin oikeasti ympäröivän yhteiskunnan tai muiden ihmisten näkemyksiä. Tutkiskele omia arvojasi ja poimi sinulle tärkeimmät. Pidä niistä kiinni ja mene muissa asioissa sieltä, missä aita on matalin. Tai mene tarvittaessa sieltä, missä aitaa ei ole ollenkaan. 

Toimitko äitinä niin kuin itse haluat vai suoritatko äitiyttä jonkun toisen asettamien vaatimusten mukaisesti?

4. Itsetutkiskelu kertoo siitä, että olet hyvä äiti

Ikään kuin ei riittäisi, että pohtii omaa äitiyttään. Nimittäin pohtimisestakin voi ahdistua. “Miksi minä ajattelen tällaisia juttuja?!” Mutta mielestäni on hyvä toisinaan miettiä, millainen on hyvä äiti ja onko itse sellainen. Se nimittäin tarkoittaa, että asia on sinulle tärkeä ja että olet kiinnostunut siitä. Haluat olla hyvä äiti. Näitä kysymyksiä miettiessä voi tulla mieleen näkökulmia, joita ei muuten tulisi ajatelleeksi.

Väkisinkin hyvää äitiyttä miettiessään tulee tutkiskelleeksi omaa toimintaansa äitinä. Pohtiessaan omaa käytöstä tai ajatuksia voi huomata asioita, jotka eivät tuekaan hyvänä äitinä olemista. Tätä kautta voi tiedostaa omia toimintamallejaan äitinä ja pyrkiä muuttamaan niitä parempaan suuntaan. Virheistään voi oppia, mutta vain jos huomaa omat virheensä. Samoin voi huomata tekoja ja asioita, mistä on äitinä ylpeä ja joita haluaa vaalia jatkossakin.

Pohdit tällaisia kysymyksiä, koska haluat olla hyvä äiti.

5. Äiti, usko itseesi!

Kukaan ei voi kertoa täsmällisesti, millainen on hyvä äiti, eikä lapsella ole aina taitoja kertoa sinulle mitä hän tuntee tai kaipaa. Jos asiaa ajattelee lapsen tunnemaailman kannalta, et voi koskaan täysin varmasti tietää, oletko hyvä äiti tässä hetkessä. Voit vain toimia niin kuin uskot olevan parhaaksi lapsellesi. 

Ehkä tulevaisuudessa lapsen ollessa isompi huomaat tehneesi aiemmin vääriä valintoja kasvatuksessa. Mutta tässä hetkessä toimit sen tiedon mukaan, mitä sinulla on nyt. Lapsen kasvatukseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan keinoja on monia. Kaikki vanhemmat tekevät virheitä, mutta kasvatuksen kokonaisuus ratkaisee. 

Tietämättään lapseni opettaa minua olemaan hyvä äiti joka ikinen päivä.

Hyviä äitejä on monia erilaisia. Ajattelen, että jos koen toimivani oikein ja arvojeni mukaisesti, olen hyvä äiti. En voi varmaksi tietää asiaa, mutta uskon olevani hyvä äiti lapselleni. Kun uskon itseeni äitinä, olen toiminnassani varmempi, mikä todennäköisesti herättää myös lapsessa luottamusta minua kohtaan. Minun ei tarvitse kuitenkaan olla täydellinen, eikä osata kaikkea. Tietämättään lapseni opettaa minua olemaan hyvä äiti joka ikinen päivä. 

Kaikille teille eri tavoin hyville äideille ihanaa äitienpäivää! <3